CT NTC IX2

با قابلیت حذف باکتری ها تا 99.999 %
ظرفیت مخزن 1.5 لیتر
طول کابل 2 متر

CT NTC IX2