تعداد شعله

صفحه نمایشگر

نوع فر

نوع گریل
AP 95 F5 C X EX

دارای جوجه گردان
فندک خودکار و ترموکوبل
قابلیت تنظیم زمان آغاز و پایان پخت

AP 95 F5 C X EX

CP 059 MD.3X FS

دارای جوجه گردان
فندک خودکار و ترموکوبل
قابلیت تنظیم زمان آغاز و پایان پخت

CP 059 MD.3X FS

AP 9586 C (X) EX

دارای جوجه گردان
فندک خودکار و ترموکوبل
قابلیت تنظیم زمان آغاز و پایان پخت

AP 9586 C (X) EX

XC 902.3 GH DC

5 شعله گازی
فندک خودکار و ترموکوبل
فر چندکاره دارای 9 برنامه

XC 902.3 GH DC

CP 057 GT S

دارای جوجه گردان
فندک خودکار و ترموکوبل
دارای درب شیشه ای

CP 057 GT S