تعداد سطح برشتگی

نوع کنترل

رنگ

طول کابل برق

نگهدارنده کابل

خروج اتوماتیک نان
TT 12E ARO UK

تستر دیجیتال
عملکرد یخ زدایی

TT 12E ARO UK

TT 22M DRO L UK

تستر دیجیتال
عملکردهای یخ زدایی و گرم کردن مجدد

TT 22M DRO L UK

TT 22E UPO UK

تستر دیجیتال
تست یک طرفه

TT 22E UPO UK

TT 22E ACO UK

تست یک طرفه و گرم کردن انواع مختلف نان

TT 22E ACO UK

TT 22E AXO UK

تستر دیجیتال
عملکرد تست یک طرفه
سینی متحرک جمع کننده خرده نان
بالا آورنده نان
...

TT 22E AXO UK

TT 12E AXO UK

تستر دیجیتال
عملکردیخ زدایی
گرم کردن مجدد
8 سطح برشتگی
...

TT 12E AXO UK

TT 22E ABO UK

تستر دیجیتال
تست یک طرفه و گرم کردن انواع مختلف نان

TT 22E ABO UK

TT 12E AX0

توان : 1000 وات
صفحه کلید الکترونیکی و نمایشگر L.E.D

TT 12E AX0

TT 44E AX0

توان : 1800 وات
دارای محفظه های فوق العاده بزرگ و نمایشگر L.E.D

TT 44E AX0