وضعیت کالا
CM 7945 IX

سه عملكرد توزيع قهوه ،آب داغ و بخار
تنظیم دما و طعم قهوه
ظرف ویژه دانه قهوه (سائیده نشده)

CM 7945 IX

MCKA 103 XS

سه عملكرد توزيع قهوه ،آب داغ و بخار
تنظیم دما و طعم قهوه
ظرف ویژه دانه قهوه (سائیده نشده )

MCKA 103 XS

CM HPC HX0

فشار پمپ بخار 19 بار
آلارم هشدار ، نور ال ای دی و کنترل لمسی
توقف خودکار توزیع قهوه و تخلیه اتوماتیک کپسول استفاده شده

CM HPC HX0

CM HPC GX0 H

کنترل لمسی جهت خروج قهوه
آلارم هشدار و نور ال ای دی
توقف خودکار توزیع قهوه و تخلیه اتوماتیک از کپسول استفاده شده

CM HPC GX0 H