وضعیت کالا

نوع کالا

صفحه نمایشگر
(ENBLH 19112 FT (EX

نوفراست (بدون برفک)
خنک کنندگي سریع
سه کشو پایین فریزر

قیمت: 10,280,000 تومان

ناموجود

(ENBLH 19112 FT (EX

(ENBLH 19122 FT (EX

نوفراست (بدون برفک)
خنک کنندگي سریع
سه کشو پایین فریزر

قیمت: 10,400,000 تومان

(ENBLH 19122 FT (EX

ENTYH 19221 FWL

نوفراست (بدون برفک)
کنترل بهداشتي
طبقات شیشه ای

قیمت: 10,280,000 تومان

ENTYH 19221 FWL

ENTMH 19211 FW

نوفراست (بدون برفک)
کنترل بهداشتي
طبقات شیشه ای

قیمت: 8,980,000 تومان

ENTMH 19211 FW

ENTMH 19201 FW

نوفراست (بدون برفک)
طبقات شیشه ای
کنترل بهداشتی

قیمت: 9,210,000 تومان

ENTMH 19201 FW

UPSY 1721 FJ

نوفراست (بدون برفک)
کنترل بهداشتی
7 کشو

قیمت: 9,330,000 تومان

UPSY 1721 FJ

SDSY 1721 VJ

نوفراست( سیستم خنک کننده AIR– فن)
خنک کنندگی سریع
5 طبقه شیشه ای

SDSY 1721 VJ

SDSY 1722 VJ

نوفراست(سیستم خنک کننده AIR– فن)
کنترل بهداشتی
5 طبقه شیشه ای

SDSY 1722 VJ

UPSY 1722 FJ

نوفراست (بدون برفک)
کنترل بهداشتی
7 کشو

UPSY 1722 FJ

BCZM 400 IX

سیستم خنک کننده A.I.R یخچال
جلوگیری از ورود باکتری
4 طبقه پیرکس

قیمت: 15,450,000 تومان

BCZM 400 IX

BF 1801 E F AA

نوفراست (بدون برفک )
دارای 6 کشو و 2 طبقه
جلوگیری از ورود باکتری

قیمت: 10,600,000 تومان

BF 1801 E F AA

WL 24

گنجايش : تا 24 بطري
درب شيشه اي ضد نور
3 طبقه چوبی

قیمت: 14,300,000 تومان

WL 24

BCB 8020 AA FC

و عدد ترموستات الکترونیکی
سیستم خنک کننده A.I.R یخچال
کنترل بهداشتی (جلوگیری از ورود باکتری )

BCB 8020 AA FC

SB 1801 E F AA

سیستم خنک کننده A.I.R یخچال
محفظه مخصوص نگهداري موادغذایی
جلوگیری از ورود باکتری

SB 1801 E F AA

WL 36 A/HA

جابطری (خنک کننده نوشیدنی)
گنجایش تا 36 بطری
5 طبقه چوبی

WL 36 A/HA