وضعیت کالا

نوع کالا

صفحه نمایشگر
(ENBLH 19112 FT (EX

نوفراست (بدون برفک)
خنک کنندگي سریع

(ENBLH 19112 FT (EX

(ENBLH 19122 FT (EX

نوفراست (بدون برفک)
خنک کنندگي سریع
سه کشو پایین فریزر

(ENBLH 19122 FT (EX

ENTYH 19221 FWL

نوفراست (بدون برفک)
کنترل بهداشتي
طبقات شیشه ای

ENTYH 19221 FWL

ENTMH 19201 FW

نوفراست (بدون برفک)
طبقات شیشه ای
کنترل بهداشتی

ENTMH 19201 FW

UPSY 1721 FJ

نوفراست (بدون برفک)
کنترل بهداشتی
7 کشو

UPSY 1721 FJ

ENTMH 19211 FW

نوفراست (بدون برفک)
کنترل بهداشتي
طبقات شیشه ای

ENTMH 19211 FW

BCZM 400 IX

سیستم خنک کننده A.I.R یخچال
جلوگیری از ورود باکتری
4 طبقه پیرکس

BCZM 400 IX

BF 1801 E F AA

نوفراست (بدون برفک )
دارای 6 کشو و 2 طبقه
جلوگیری از ورود باکتری

BF 1801 E F AA

WL 24

گنجايش : تا 24 بطري
درب شيشه اي ضد نور
3 طبقه چوبی

WL 24

UPSY 1722 FJ

نوفراست (بدون برفک)
کنترل بهداشتی
7 کشو

UPSY 1722 FJ

SDSY 1721 VJ

نوفراست( سیستم خنک کننده AIR– فن)
خنک کنندگی سریع
5 طبقه شیشه ای

SDSY 1721 VJ

SDSY 1722 VJ

نوفراست(سیستم خنک کننده AIR– فن)
کنترل بهداشتی
5 طبقه شیشه ای

SDSY 1722 VJ

BCB 8020 AA FC

و عدد ترموستات الکترونیکی
سیستم خنک کننده A.I.R یخچال
کنترل بهداشتی (جلوگیری از ورود باکتری )

BCB 8020 AA FC

SB 1801 E F AA

سیستم خنک کننده A.I.R یخچال
محفظه مخصوص نگهداري موادغذایی
جلوگیری از ورود باکتری

SB 1801 E F AA

WL 36 A/HA

جابطری (خنک کننده نوشیدنی)
گنجایش تا 36 بطری
5 طبقه چوبی

WL 36 A/HA