WISH VS 152 G S

دارای غلطک نگهدارنده ورق های آلومینیومی
دارای غلطک نگهدارنده سلفون های شفاف
مناسب استفاده با فرهای ترکیبی و مایکروویوها

WISH VS 152 G S