رده بندی

ظرفیت

جنس

تعداد برنامه

صفحه نمایشگر

نوع فر

نوع گریل

رنگ
WISH iOVEN INOX

دارای سیستم HydroClean® PRO
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)
عملکرد آرام پز : پخت در دمای پایین

WISH iOVEN INOX

HSF 930 G

دارای ترموستات قابل تنظیم
دارای فندک خودکار گازی
دارای سینی عمیق و شبکه پخت

HSF 930 G

HLF 940

دارای سیستم Hydrclean® PRO
سیستم تمیز کننده خودکار (چربی زدایی با بخار آب)
دارای گریل مازاد با توان حرارتی بالا

HLF 940

WISH HLB 860 P

دارای 3 چرخه پاکسازی
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی حرارتی)
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخار آب)

WISH HLB 860 P

WISH HLB 840 P WHITE

دارای یک ریل تلسکوپی روان
دارای یک سینی عمیق (مجهز به سیستم ضد لغزش) و سینی مشبک

WISH HLB 840 P WHITE

WISH HSB 635 P

دارای 3 چرخه پاکسازی
سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی)
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

WISH HSB 635 P

WISH HLB 860

دارای سیستمHydroClean® PRO
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)
دارای عملکردهای پیتزا، تخمیر، یخ زدایی وeco

WISH HLB 860

WISH HLB 840

دارای سینی عمیق(مجهز به سیستم ضد لغزش) و سینی مشبک
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

WISH HLB 840

WISH HLB 840 W

دارای سینی عمیق(مجهز به سیستم ضد لغزش) و سینی مشبک
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

WISH HLB 840 W

WISH HSB 645

دارای سیستم HydroClean® PRO
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)
درب شیشه ای دو جداره متحرک

WISH HSB 645

WISH HSB 630 WHITE

دارای سیستم HydroClean® PRO
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)
درب شیشه ای دو جداره متحرک

WISH HSB 630 WHITE

WISH HSB 630 BLACK

دارای سیستم HydroClean® PRO
سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)
سیستم تهویه مداوم

WISH HSB 630 BLACK

WISH HSB 615

دارای سینی عمیق (مجهز به سیستم ضد لغزش)
شبکه پخت
...

WISH HSB 615

WISH HBB 510 BLACK

دیواره لعابی دوپوششه باسطح لغزنده
دارای سیستم HydroClean® ECO
سیستم تمیز کننده دستی (چربی زدایی با بخارآب)

WISH HBB 510 BLACK

WISH HBB 435

سیستم تهویه مداوم
دارای سینی عمیق (مجهز به سیستم ضد لغزش) و شبکه پخت

WISH HBB 435