ارتفاع

عرض

عمق

صفحه نمایشگر

رده بندی

رنگ

نوع کالا
POLAR NFE3 650X

یخچال ساید بای ساید کاملا نوفراست
قفسه کرومی مخصوص بطری

POLAR NFE3 650X

ARTIC TKI2 300 & ARTIC TGI 2 200 NF

یخچال و فریزر توکار نوفراست ( بدون برفک )
سیستم آنتی باکتریال

ARTIC TKI2 300 & ARTIC TGI 2 200 NF

ARTIC CI2 350 NF

یخچال و فریزر کمبی توکار نوفراست
عملکرد خنک کننده سریع

ARTIC CI2 350 NF

ARTIC TKI3 150

یخچال توکار
قابلیت چپ و راست شدن درب

ARTIC TKI3 150

ARTIC TFI3 130D

یخچال توکار
قابلیت چپ و راست شدن درب

ARTIC TFI3 130D

ARTIC TGI2 120 D

فریزر توکار
قابلیت چپ و راست شدن درب

ARTIC TGI2 120 D

RVI 35

جای بطری ( محفظه خنک کننده نوشیدنی ) توکار
4 طبقه چوبی قابل تنظیم

RVI 35