فرم اخذ نمایندگی

متقاضی محترم نمایندگی خدمات طلایی نیکان با عرض سلام و تشکر از علاقمندی جنابعالی برای همکاری با شرکت خدمات طلایی نیکان ، به اطلاع می رساند شرایط اولیه جهت درخواست نمایندگی به شرح ذیل می باشد :
1-داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم و یا دیپلم فنی
2-داشتن منشی با حداقل مدرک دیپلم و آشنا به امور اداری و کامپیوتر
3-آزمون فنی
4-داشتن حسن شهرت ،تجربه وسابقه کاری
لطفا جهت تکمیل پرونده درخواست نمایندگی ضمن تکمیل فرم اخذ نمایندگی ذیل ، مدارک مورد نیاز به شرح ذیل را در قالب یک فایلpdf پیوست نمایید.
1.سند مالکیت یا اجاره نامه محل مرکز به نام متقاضی
2.کپی آخرین روزنامه رسمی برای افراد حقوقی
3.جواز کسب یا مجوز شورای عالی انفورماتیک
4.کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تعمیرگاه
5.سه قطعه عکس پرسنلی از مدیر تعمیرگاه
6.عکس از محل تعمیرگاه شامل نمای بیرونی ، سردر تعمیرگاه ( با پوشش تابلو) ، عکس از داخل تعمیرگاه (محل پذیرش ، محل تعیمر ، محل انبار قطعات ، انبار دستگاه ها و ... )
7.کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر تعمیرگاه
8.گواهی عدم اعتیاد
9.گواهی عدم سوء پیشینه
10.سایر اسناد و مدارک یا معرفی نامه هایی که مبین سوابق شغلی متقاضی باشد.
همچنین شما متقاضی محترم می توانید سایر اسناد و یا معرفی نامه هایی را که مبین سوابق کاری شما باشد را ارسال نمایید. تبصره:
1-تکمیل پرونده متقاضی هیچ مسئولیتی برای شرکت خدمات طلایی نیکان نسبت به تایید یا واگذاری نمایندگی ایجاد نمی نماید.
2-زمان بررسی پرونده ها نیز بنا بر نیاز بوده ودرصورت لزوم با جنابعالی تماس گرفته خواهد شد.
3-تائید کپی اسناد فوق منوط به رویت اصل آنها میباشد وبه مدارک مخدوش وناقص رسیدگی نمیگردد.
4-با توجه به مراحل اداری جهت اخذ مدارک سوء پیشینه وعدم اعتیاد ارائه آنان در زمان عقد قرارداد آزمایشی الزامیست.
همچنین ممکن است بجز اسناد فوق ، مدارک دیگری از طرف شرکت از شما درخواست گردد.


مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور
رشته تحصیلی
کد پستی
کد شهر
تلفن منزل (بدون کد)
موبایل
میزان تحصیلات
وضعیت خدمت
آدرس ایمیل
تاهل
جنسیت
آدرس محل سکونت
مشخصات نمایندگی

نوع نمایندگی
استان نمایندگی
شهر نمایندگی
تلفن نمایندگی
فکس نمایندگی
نام نمایندگی
شماره جواز کسب
تاریخ اعتبار جواز کسب
نام اتحادیه مربوطه
تلفن اتحادیه
نوع مالکیت
فایل پیوست
آدرس نمایندگی
توضیحات
برند