بخش الکترونیک

خدمات طلایی نیکان - ایندزیت ، آریستون ، اکسپریال ، تکا ، ویرپول و بوش

بخش الکترونیک

 

 

تعمیرگاه در قلب شرکت

دستگاه هایی که امکان رفع مشکل آن ها در منزل مشترکین وجود نداشته باشد به واحد تعمیرات مرکزی منتقل و توسط پرسنل آموزش دیده رفع ایراد میگردد. جهت مشترکین تهران ، در طول مدت تعمیر(يخچال و فريزر) حسب درخواست مشترک یک دستگاه جایگزین ارسال و نصب میگردد و همچنین تمامی سرویسکاران با کارت شناسایی جهت پیگیری و نصب درب منزل مشتریان حضور خواهند داشت. شـرکت نیکان با کسـب تـجربه چند ساله ،امکان تعمیر کلیه بردهای الکترونیکی را زیر نظرمهندسین کارآزموده الکترونیک دارد که این امر باعث عدم تعویض قطعه و کاهش هزینه های مربوطه می گردد.