بخش حمل و نقل

خدمات طلایی نیکان - ایندزیت ، آریستون ، اکسپریال ، تکا ، ویرپول و بوش

بخش حمل و نقل

 

 

این واحد مسئول جابجایی دستگاه هایی است که طبق نظر کارشناسان فنی نیاز به تعمیر دارند. برای مشترکین تهران در صورت انتقال دستگاه یخچال و فریزر  به تعمیرگاه، یک دستگاه جایگزین در مدت زمان تعمیر از طریق بخش حمل و نقل در اختیار مشترک قرار داده میشود.