بخش انبار

خدمات طلایی نیکان - ایندزیت ، آریستون ، اکسپریال ، تکا ، ویرپول و بوش

بخش انبار

 

 

یـکی از اصلـی ترین و مهـمترین شــاخص ها در خدمات پس از فروش دراختیار داشتن قطعات یـدکـی اصلی مـورد نـیـاز دستـگاه هـای تحـت ضمـانت اسـت که خـدمات طلائی نیکان با در اختـیار داشـتن  قطعه های اصل از کمــپانی در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین  می باشد.