بخش فنی

خدمات طلایی نیکان - ایندزیت ، آریستون ، اکسپریال ، تکا ، ویرپول و بوش

بخش فنی

 

 

مرکز آموزش نیکان ضمن جمع آوری آخرین اطلاعات فنی با حضور مهندسین تولیدکننده از ایتالیا با هدف انتقال و بروز رسانی دانش و تجربه  تکنسینها و افزایش کیفیت خدمات کلاسهای آموزشی را بصورت هفتگی برگزار می نماید.