بخش اداری

خدمات طلایی نیکان -ایندزیت ، آریستون ، اکسپریال ، تکا و ویرپول

بخش اداری

 

اپراتور  خدمات:

خدمـات طلائی نیکـان با ایجاد مرکز مکانیزه کال سنتر با پرسنلی کار آزموده و مجرب ، تقاضای مشترکین را به صورت 24 ساعتـه دریافت و نسبت به ارائه خدمات فوری در سراسر کشور اقدام می نماید.

 

اپراتور  نظارتی:

واحـد ارزیـابی خدمات طلایی نـیکان ، با هدف نظارت بر عمـلکرد سرویـسکـاران و بـررسـی میزان رضـایتـمندی مشـتریـان فعالیت نموده و در صورت نیـاز، اقدامات اصـلاحی لازم را به انجام می رساند.