خط مشی کیفیت

QUALITY POLICY

 

 

خدمات طلایی نیکان(خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی نیکان چابهار) به عنوان یکی از پیشگامان عرصه خدمات پس از فروش محصولات لوازم خانگی ایندزیت،آریستون،اکسپریال، تکا و ویرپول جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO 9001;2015  و ISO10004;2012  و الزامات قانونی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مدیریت صحیح فرایندها وآگاهی از تعامل آنها و به کارگیری صحیح منابع، خط مشی کیفیت را با توجه به وضعیت استراتژی های موسسه خدمات طلایی نیکان چابهار که حالت رقابتی(ST) می باشد به ترتیب به شرح ذیل بوده و بر اساس آن رئوس خط مشی کیفیت تعیین می شود.

 

S1  : با مدیریت قوی ، داشتن زیرساخت مناسب و ارائه خدمات با کیفیت در سطح کشور اقدام به کسب سهم بیشتر از بازار داخلی را ایجاد نماییم.

S2 : مدیران توانمند باتدبیر و تجربه خود با وجود زیر ساخت های مناسب تصمیم گیری های لازم را برای کمرنگ نشان دادن رقبای داخلی طرح ریزی نمایند.

 

رئوس خط مشی کیفیت :

1-احترام به مشتریان و توجه به خواسته ها و نیازهای آنان در چارچوب الزامات قانونی و مقررات ملی.

2-توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات پس از فروش، جهت ارائه خدمات مطلوب و بهبود مستمر عملکرد.

3-ارتقا سطح دانش،آگاهی و مهارت فردی کارکنان به صورت مستمر.

4-قرار گرفتن در بین موسسه های برتر ارائه دهنده خدمات پس از فروش براساس اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

 

مدیر خدمات ضمن این که خود را نسبت به تامین منابع و زیرساخت های لازم جهت استقرار استاندارد ذکر شده متعهد میداند، به عنوان هدایت کننده و راهبر سازمان با دریافت گزارشات دوره ای از مدیر تضمین کیفیت و با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده ها و اطلاعات، مسئول برقراری سیستم مدیریت کیفیت میباشد و افراد را جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در حد مطلوب ، مشارکت میدهد.

 این خط مشی از نظر تداوم به صورت سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد.

 

 

مدیر خدمات      

      آقای طهیری      

10/04/1397