ارزیابی

مشترک گرامی ، جهت عملکرد بهتر مجموعه ، سوالات ذیل را پاسخ دهید.

ارزیابی

 

 

 

 

سوال خیلی خوب yes خوب       متوسط     ضعیف       خیلی ضعیفno
فاصله زمانی و نحوه  هماهنگی درخواست و مراجعه تکنسین
نحوه برخورد و رضایت از وضعیت ظاهری تکنسین
کامل بودن ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز 
آموزش کامل و پاسخگویی به سوالات احتمالی
صحیح و واضح بودن فاکتور
رضایت کلی از کیفیت تعمیرات و خدمات ارائه شده
وضعیت کارت گارانتی و فاکتور 
نحوه پاسخگویی اپراتور پذیرش

 

 

 

ارسال