ظرفیت

تعداد برنامه

نوع کنترل

رنگ
WFO 3T321 P

فوق العاده بدون صدا
تمیز کردن سخت ترین کثیفی ها با 30%فضای بیشتر
تنظیم سطح آب ، دما ، فشار و مدت زمان برنامه

WFO 3T321 P

WFO 3P23 PLX

فوق العاده بدون صدا
تمیز کردن سخت ترین کثیفی ها با 30%فضای بیشتر
تنظیم سطح آب ، دما ، فشار و مدت زمان برنامه

WFO 3P23 PLX

WFC3C23PFX

دارای عملکرد بی صدا
حسگر هوشمند جهت تشخیص لکه
ارائه نتایج عالی با صرفه جویی 50 درصدی در مصرف آب و زمان

WFC3C23PFX