نوع کالا

تعداد شعله

جنس
PP 93 G SF

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز (ترموکوبل )

PP 93 G SF

SH09 PG WAX

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

SH09 PG WAX

PPF Q40 DC DR

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

PPF Q40 DC DR

PPF 30 TC 120

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

PPF 30 TC 120

TG 755 P IX GH

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

TG 755 P IX GH

TG 752 IX GH

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

TG 752 IX GH

TV 644 P MI GH

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

TV 644 P MI GH

TG 644 P IX GH

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

TG 644 P IX GH

PMW 41 SF

قابلیت تنظیم 9 سطح توان
پخت بخار ، آرام پز ، سرخ کردن ، آماده کردن سوپ


موجود

PMW 41 SF

PMI 42.1 SF S

قابلیت تنظیم 9 سطح توان
نمایشگر توان حرارتی

PMI 42.1 SF S

PMG 42 SF

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )


موجود

PMG 42 SF

PMF 40 SF

مخزن 4 لیتری
قابلیت تنظیم دما از 80 الی 180 درجه سانتیگراد


موجود

PMF 40 SF

MGN 321 L

جنس محافظ و سرشعله : چدنی
سیستم ایمنی قطع گاز ( ترموکوبل )

MGN 321 L

MIN 32 L S

قابلیت تنظیم 9 سطح توان
نمایشگر توان حرارتی

MIN 32 L S

MFN 30 L

مخزن 3.6 لیتری ضد سرریز
قابلیت تنظیم 6 سطح دما

MFN 30 L