نوع کالا

صفحه نمایشگر
HSE 159

3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده )
2 فیلتر ضد چربی
دارای نشانگر اندازه گیری جهت اشباع فیلترها


موجود

HSE 159

HL 458

3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده )
سه سرعته
دارای نشانگر اندازه گیری جهت اشباع فیلترها


موجود

HL 458

HL 998 IX

3حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
سیستم اضافی اتوماتیک مکش
2 فیلتر ضد چربی استیل ضد زنگ
دارای سنسور PLUS  (سیستم اضافی اتوماتیک مکش )
..
..

HL 998 IX

HSD 98 IX

3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
نشانگر اشباع فیلتر
1 فیلتر ضد چربی استیل ضد زنگ

HSD 98 IX

HSB 99 IX

3 حالت تنظیم سرعت + بوستر ( تقویت کننده )
2 فیلتر ضد چربی استیل ضد زنگ
(قابل شستشو در ماشین ظرفشویی)

HSB 99 IX

GFI 681 IX

امکان تنظیم سرعتهای مختلف
فیلتر ضد چربی استیل ضد زنگ
(قابل شستشو در ماشین ظرفشویی)

GFI 681 IX