نوع کالا

رنگ
SIAA 12 S UK

طبقات و کشوهای کاربردی: 6 طبقه


موجود

SIAA 12 S UK

TFAA 10

نوفراست (بدون برفک)


موجود

TFAA 10

LD85 F1 K

بدون برفک


موجود

LD85 F1 K

IUPSO 1721 FJ & ISDSO 1721 VJ

دوقلو
بدون برفک(نوفراست - No Frast)


ناموجود

IUPSO 1721 FJ & ISDSO 1721 VJ

BAAN 40 FNF SWD UK

بدون برفک
مجهز به آب سردکن


ناموجود

BAAN 40 FNF SWD UK

BAAN 40 FNF TK

بدون برفک
طبقات و کشوهای کاربردی


ناموجود

BAAN 40 FNF TK

UFAN 400 NFS

بدون برفک (نوفراست ، No Frost)
7 کشو


ناموجود

UFAN 400 NFS

UFAN 400 NF

بدون برفک (نوفراست ، No Frost)
7 کشو


ناموجود

UFAN 400 NF

BIAA 13 SI WD UK

تعداد کشوهای یخچال: 2
تعداد کشوهای فریزر: 3

...


ناموجود

BIAA 13 SI WD UK

PBAA 34 F X D

اقتصادی (Eco، Holiday، Ice Party)


ناموجود

PBAA 34 F X D

TAAN 6 FNF D NX TK

بدون برفک (نوفراست، No Frost)


ناموجود

TAAN 6 FNF D NX TK

TAAN 6 FNF

بدون برفک (نوفراست، No Frost)


ناموجود

TAAN 6 FNF

TAAN 5 V NX

سیستم خنک کننده : فن


ناموجود

TAAN 5 V NX

ISDSY 1721 VJ & IUPSY 1721 FJ

نوفراست (سیستم خنک کننده AIR – فن)


ناموجود

ISDSY 1721 VJ & IUPSY 1721 FJ

ISDSY 1722 VJ & IUPSY 1722 FJ

نوفراست (سیستم خنک کننده AIR – فن)


ناموجود

ISDSY 1722 VJ & IUPSY 1722 FJ