ظرفیت

تعداد برنامه

دور موتور

صفحه نمایشگر

رنگ
XWDE 861480 XS UK

شستشو با فشار یک دکمه
برنامه ویژه البسه ورزشی
شستشوی لباس های تیره


ناموجود

XWDE 861480 XS UK

XWD 71252 S UK

درجه انرژی: ++A
سه ولوم
...


ناموجود

XWD 71252 S UK

BWE 101684 XW UK

موتور اینورتر
شستشو با فشار یک دکمه (Push & wash)
...


موجود

BWE 101684 XW UK

BWE 101484 XW SSS IT

موتور اینورتر
شستشو با فشار یک دکمه(Push & wash)


موجود

BWE 101484 XW SSS IT

BWE 81483 W UK

موتور اینورتر
شستشو با فشار یک دکمه (Push & wash)


ناموجود

BWE 81483 W UK

BWE 91683 X W UK

موتور اینورتر
شستشو با فشار یک دکمه (Push & wash)


موجود

BWE 91683 X W UK

BWE 91484 X S UK

موتور اینورتر
شستشو با فشار یک دکمه (Push & wash)


موجود

BWE 91484 X S UK

BWE 91484 X K UK

موتور اینورتر
شستشو با فشار یک دکمه (Push & wash)
...


موجود

BWE 91484 X K UK

(SIXL 126 S (AUS

معروف به مدل مون MOON
تنظیم خودکار سرعت چرخش خشک کن
تنظیم خودکار مصرف


موجود

(SIXL 126 S (AUS

XWE 91483 X W SSS EE

شستشو با فشار یک دکمه (Push & wash)
سایز درب بزرگ


ناموجود

XWE 91483 X W SSS EE

XWE 101484 XW SSS EU

شستشو با یک دکمه(Push & wash)
شستشو در 9 دقیقه


ناموجود

XWE 101484 XW SSS EU

IWB 6123 EU

دارای قفل ایمنی مخصوص درب
سیستم کف زدایی دیگ در حین شستشو


ناموجود

IWB 6123 EU

XWE 81482 X W KKK UK

شستشو با فشار یک دکمه(push & wash)
سایز درب بزرگ


ناموجود

XWE 81482 X W KKK UK

XWA 81682 X W UK

شستشو با فشار یک دکمه
(push & wash)


ناموجود

XWA 81682 X W UK

XWA 81482 X S UK

شستشو با فشار یک دکمه (push & wash)
شستشو در 9 دقیقه


ناموجود

XWA 81482 X S UK