ظرفیت

میزان مصرف آب

صفحه نمایشگر

رنگ
DFP 58T94 CA NX EU

قابلیت شستشوی ظروف با ارتفاع 53 سانتیمتر
 شستشو  سریع 30 دقیقه


موجود

DFP 58T94 CA NX EU

DFP 58T96 Z UK

قابلیت شستشوی ظروف با ارتفاع 53 سانتیمتر
سبد محافظ کودک


موجود

DFP 58T96 Z UK

DDFG 26B17 S EU

برنامه شستشو سریع 40 دقیقه ای
...


ناموجود

DDFG 26B17 S EU

DFG 26 B 1 UK

برنامه شستشوی سریع 40 دقیقه ای

DFG 26 B 1 UK

DFP 27 B 1 UK

برنامه شستشو سریع 40 دقیقه ای

DFP 27 B 1 UK

DFP 27T96 Z UK

مجهز به سبد محافظ کودک (baby care)

DFP 27T96 Z UK

DFG 15B1 K UK

شستشو سریع 40 دقیقه ای


ناموجود

DFG 15B1 K UK

DFG 15 B 1 S UK

برنامه شستشو سریع 40 دقیقه ای

DFG 15 B 1 S UK

DFG 15 B 10 EU

شستشو سریع 40 دقیقه
...


ناموجود

DFG 15 B 10 EU

DFP 27T94 A NX

شستشو سریع 30 دقیقه
...


ناموجود

DFP 27T94 A NX

DFG 26 M 16 C EX

شستشو سریع 40 دقیقه


ناموجود

DFG 26 M 16 C EX

DSG 051 NX EU

شستشو سریع 35 دقیقه ای


ناموجود

DSG 051 NX EU

DSG 051 EU

شستشو سریع 35 دقیقه ای


ناموجود

DSG 051 EU

ICD 661 S EU

شستشو سریع


ناموجود

ICD 661 S EU

ICD 661 EU

شستشو سریع


ناموجود

ICD 661 EU