شستشو تنها با 6 لیتر آب

مصرف بهینه آب و حفظ محیط زیست با ماشین ظرفشویی های اکسپریال امکان پذیر است.

شستشو تنها با 6 لیتر آب

 

 

ماشین ظرفشویی اکسپریال

فن آوری اکسپریال در بخش ظرفشویی ، در جهت مصرف بهینه آب و حفظ محیط زیست گام های مثبت و رو به جلویی برداشته است.

با استفاده از سامانه WATER SAVER ، ظرفشویی های جدید اکسپریال در هر چرخه شستشو تنها 6 لیتر اب مصرف می کنند که کمترین در بازار به شمار می آید. با استفاده از این روش ، ماشین ظرفشویی از آب استفاده شده در چرخه قبلی شستشو ، جهت چرخه جدید شستشو نیز استفاده می کند. ضمنا پاکیزگی آب و کیفیت شستشو در این سامانه کاملا تضمین شده است.