طول

عرض

عمق

ظرفیت

رنگ

ارتفاع

نوع کالا
MES 4010

آبمیوه گیری بوش
نقره ای / مشکی
1200 وات

MES 4010

MES 3500

آبمیوه گیری بوش
نقره ای / آبی
700 وات

MES 3500

MES 25A0

آبمیوه گیری بوش
سفید / مشکی
700 وات

MES 25A0