ترکیبی فر - مایکروویو

WISH HLC 847 C

Combi Multifunction Turbo + Microwave

WISH HLC 847 SC

Multifunction Turbo + Steamer

WISH HLC 849C

Combi Multifunction Turbo + Microwave

WISH HLC 860 P

Pyrolytic Multifunction Turbo

WISH HSC 644 C

Combi Multifunction Turbo + Microwave

دسته بندی ها

خصوصیات

جنس:
تعداد برنامه پخت:
رنگ:
ظرفیت:
صفحه نمایش:
رده بندی دستگاه: