فرها

WISH HBB 435

با دیواره لعابی دو پوششه با سطح لغزنده

WISH HBB 510 BLACK

با سیستم HydroClean® ECO سیستم تمیز کننده دستی (چربی زدایی با بخارآب)

دسته بندی ها

خصوصیات

جنس:
نوع فر:
تعداد برنامه پخت:
رنگ:
ظرفیت:
رده بندی دستگاه: